Listę zakupów w JSON-ie można znaleźć patrząć na źródło strony s.tesco.pl/pl-PL/ShoppingCart/ReviewTrolley (oczywiście tylko gdy się jest zalogowanym).

The data in JSON format can be retrieved from the source of the page when viewing your shopping cart on Tesco (obviously only when you are logged in).

Wklej dane tutaj/Paste data hereMaksymalna długość nazwy produktu/Maximum product name length: